Opbouw

 

Deze voltijdopleiding bestaat uit een propedeuse- (1 jaar) en een hoofdfase (3 jaar). Elk jaar is onderverdeeld in vier blokken van tien weken, welke in de laatste weken een afsluiting kennen met tentamens. De opleiding bestaat uit de ‘major’ en de ‘minor’. De major zijn de (verplichte) vakken die bij de opleiding horen. De minor zijn vakken die je zelf kunt kiezen binnen de eigen opleiding, bij andere opleidingen van De Haagse Hogeschool, bij andere hogescholen of zelfs in het buitenland.

Klik hier voor de laatste opleidingskaart.

Jaar 1

Het propedeusejaar biedt een goed beeld van wat technische bedrijfskunde inhoudt. Je krijgt inzicht in de beroepsrollen die technisch bedrijfskundigen vervullen, zoals ondernemer, manager en adviseur. In dit eerste jaar maak je vooral kennis met het werk van de technisch bedrijfskundige als ondernemer. Dit jaar is pittig, zowel qua inhoud, studietempo als manier van studeren.

Jaar 2

Het tweede jaar kent twee projecten namelijk hoofdfase 1 (H1) en hoofdfase 2 (H2). Binnen deze projecten wordt je compleet voor de leeuwen gegooid. Je werkt samen met medestudenten een project uit voor een bedrijf en dat is zeer uitdagend. H1 bestaat uit een procesanalyse en H2 uit een marktonderzoek. Verder heb je dit jaar uiteraard theoretische vakken welke ondersteunend zijn binnen de projecten.

Jaar 3

Dit is een jaar waarin de student geheel zelf kiest wat hij gaat doen. In dit jaar mag je met het juiste aantal studiepunten van de vorige jaren beslissen of je eerst een stage of een minor gaat doen, maar ze dienen wel beide in dit jaar gedaan te worden.

Jaar 4

Het laatste jaar kom je eerst weer terug in de schoolbanken voor een half jaar theorie. Daarna dien je een half jaar af te studeren bij een bedrijf. Je voert daar een opdracht uit die tot verbeteringen leid binnen het bedrijf.