Over BG

Het Bedrijfskundig Genootschap Delft is de studievereniging van de opleiding Technische Bedrijfskunde. De vereniging vormt de verbinding tussen de studenten, de opleiding en het bedrijfsleven. Als vereniging hebben wij de volgende drijfveren:

Missie

“Als vereniging staan wij voor inspiratie voor de academische en persoonlijke vorming van leden met het zicht op een betere integratie van studenten in het bedrijfsleven.”

Visie

“De vereniging dient parallel aan de opleiding Technische Bedrijfskunde voort te bestaan, door mogelijkheden te bieden voor de verbreding van en aanvulling op de studies van haar leden, om zo een toonaangevende toevoeging te worden voor de opleiding en voor de studenten. De vereniging zal zich zo positioneren dat deze niet meer weg te denken is binnen de studie en de Hogeschool. Daarnaast wordt de vereniging zo de komende jaren opgebouwd dat deze blijft voorbestaan en de binding met de studenten behoudt.”