Studie begeleiding en advies

Op onze studie is er uiteraard hulp en advies geboden voor de student die dat wenst. Degene die je kunnen helpen staan hieronder op chronologie vermeldt. Om te beginnen met de meest voor de handliggende persoon naar de persoon die je nodig hebt als je echt in de problemen zit.

Buddies

Vannuit de vereniging zijn de bestuursleden aangewezen als buddies. Ieder bestuurslid krijgt een eerstejaars klas toegewezen om te helpen bij algemen zaken en te helpen bij intergaratie van de student binnen de opleiding.

Studiegroepen

Als aanvulling op de buddies kent BG vanaf het collegejaar 2017/2018 de studiegroepen. Deze groepen zijn bedoeld om studenten vrij te laten studeren in de daarvoor beschikbaar gestelde lokalen. BG zal dan op vraag in die lokalen bijles verzorgen. Om je aan te melden voor deze studiegroepen klik hier.

Studieloopbaanbegeleiding

Door het kleinschalige karakter van onze vestiging kunnen wij veel aandacht besteden aan persoonlijke studiebegeleiding. Vanaf de propedeuse heb je een studieloopbaanbegeleider die jouw door de gehele studie gaat helpen bij het maken van keuzes voor bijvoorbeeld minoren. We gaan er vanuit dat je als toekomstig manager je eigen boontjes moet doppen. In de begeleiding werken we daar ook naar toe. Hoe verder je komt, hoe meer je zelf de voortgang stuurt.

Studentendecaan

Bij de decaan kun je aankloppen wanneer er tijdens je studie problemen ontstaan, die van invloed zijn op je studeren en je studieresultaten. Bijvoorbeeld voor advies bij studiemoeilijkheden en/of persoonlijke problemen, advies over studiefinanciering, fondsen en sociale regelingen, voor (financiële) ondersteuning bij studievertraging wegens ziekte, functionele beperking (waaronder dyslexie) of andere bijzondere omstandigheden. Ook kun je bij de decaan terecht bij bemiddeling bij conflicten tussen student en opleiding/docent

Studieadvies

In het eerste jaar moet je minimaal 50 van de 60 studiepunten behalen. Als je hier niet aan voldoet, krijg je een negatief bindend studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Als je 40 studiepunten of meer hebt gehaald (en je voldoet aan eventuele kwalitatieve eisen), word je toegelaten tot het tweede jaar bij het aanvragen van studievertraging. In dit geval wordt er van je verlangd de ontbrekende propedeusepunten in het 2e jaar te halen. Wanneer je aan het einde van het tweede jaar nog steeds niet je propedeuse hebt gehaald, krijg je alsnog een negatief bindend studieadvies. De examencommissie kan, onder voorwaarden, rekening houden met persoonlijke omstandigheden.

Stage en afstuderen